petak, 25. siječnja 2013.

Poslanikov namaz, kao da ga gledaš

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Opis Poslanikovog (s.a.v.s.) namaza od početnog tekbira do predavanja selama, kao da ga gledaš
 
Čitav tekst koji slijedi napisan je na osnovu knjige koja nosi naziv kao i ovaj tekst a čiji je autor Šejh Muhammed Nasir-ud-Din El-Albani. Knjiga nudi detaljan opis Poslanikovog (s.a.v.s.) namaza od početnog tekbira do predavanja selama . Prilikom pisanja knjige autor je koristio preko 160 pisanih djela iz oblasti tefsira, hadisa, fikha, sire, arapskog jezika i drugih islamskih nauka.

El-Albani je rođen 1914. godine u Albaniji. Njegov otac je završio šerijatski studij u Istambolu. Njegova porodica je učinila hidžru u Siriju te je El-Albani sticao obrazovanje u Damasku. Bio je podučavan Kur'anu, tedžvidu, araspkom jeziku, fikhu Hanefijskog mezheba i drugim naukama iz oblasti dini-islama. U svojoj 20-oj godini opredijelio se za temeljnije izučavanje hadiskih nauka. Bio je jedan od najpriznatijih  poznavalaca hadisa.*

Po onome što je napisano u navedenoj knjizi, namaz treba klanjati na sljedeći način:

- bez predhodno proučenog (ali zato srcem učinjenog) nijeta donijeti početni tekbir (Allahu Akbar) uz dizanje šaka (istovremeno, prije ili poslije tekbira) u visini ramena (niti raširenih niti skupljenih prsitiju);

- lijeva ruka se stavlja na prsa a desna preko nadlanice, zgloba i podlaktice lijeve ruke (bez hvatanja);

- gledati u mjesto na koje će se činiti sedžda (ne zatvarati oči) uz obaveznu poniznost;

- proučiti subhaneke (ili nešto drugo iz Poslanikova sunneta vezano za početak učenja u namazu);

- zatražiti utočište kod Allaha učenjem euzubille (dodati rijeci min hemzihi ve nefhihi ve nefsih) te proučiti bismillu ali "u sebi" tj. ne glasno;

- proučiti Fatihu te na kraju reći Amin (otežući glas);

- proučiti jedno čitavo Sure iz Kur'ana; (pogledati nekoliko kraćih sura)

- nakon završenog učenja Kur'ana napraviti kratku pauzu, podići šake na način kako je to učinjeno uz početni tekbir i učiniti ruku' (na ruku'-u tri puta izgovoriti subhane rabije-l-azim ili nešto drugo iz Poslanikova (s.a.v.s.) sunneta vezano za ruku);

- ispraviti se uz dizanje šaka kao kod početnog tekbira i ispravljajući se reći semia-llahu limen hamideh;

- reći rabbena lekel hamd (u stojećem položaju);

- izgovoriti Allahu Akbar i učiniti sedždu tako što šake treba spustiti na zemlju prije koljena;

- tri puta izgovoriti subhane rabbije-l-a'la;

- zgovarajući tekbir dignuti glavu i ispravljene kičme sjesti na lijevo stopalo položeno na zemlju, a desno stopalo postaviti uspravno sa prstima povijenim prema kibli;

- izgovoriti Allahuma-gfirli, verhamni, vehdini, verzukni (tijelo treba biti opušteno);

- izgovoriti Allahu Akbar i učiniti drugu sedždu na isti način kao i prvu;

- dignuti glavu, reći Allahu Akbar i sjesti kao i prvi put;

- ustati podupirući se o zemlju stisnutim pesnicama i otpočeti učenje riječima Elhamdulillahi rabbil 'alemin...**;

- klanjati drugi rekat na isti način kao i prvi;

- sjesti na prvu sjednicu na način kako je to učinjeno izmenju dvije sedžde i proučiti ono što se tom prilikom uči (vidi dole);

- uz tekbir ustati i klanjati treći i četvrti rekat na isti način kao i predhodne rekate ali bez učenja sureta na farz namazima;

- ponovo sjesti na sjednicu i klanjati je na isti način kao i prvu;

- proučiti es-selamu 'alejkum ve rahmetullah na desnu a zatim i na lijevu stranu; 

Napomena I:
 
Ovako je Poslanik (s.a.v.s.) najčešće klanjao dok je u nekim situacijama njegov namaz izgledao i drugačije.

Dodatak: 

- prilikom klanjanja treba imati sutru i ne treba dozvoliti nikome da prođe ispred nas;

- sve ajete u toku namaza učiti odvojeno jedan od drugog, odnosno, ne spajati ih, te ih učiti lagahnim, ritmičnim tonom i lijepim glasom, bez žurbe i jasno izgovarajući svaki harf;

- na farzu Sabah namaza i na prva dva rekata farza Akšama i Jacije treba učiti "na glas" dok na ostalim svakodnevnim namazima (rekatima) treba učiti "u sebi";

- u slučaju džematskog klanjanja namaza u kojima imam uči "u sebi" svaki klanjač ponaosob treba učiti Fatihu (može učiti i ostalo ali da ne zbunjuje imama) dok u slučaju namaza u kojima imam uči "na glas" to ne treba raditi;

- svaki put kada imam kaže Allahu Akbar i ostali klanjači trebaju isto ponoviti;

- imam nakon proučene Fatihe treba (zajedno se džematom) "na glas" reći Amin otežući glas;

- na akšamskom sunnetu Poslanik (s.a.v.s.) je uobičavao učiti sure Kafirun i sure Ihlas, što je ponekad činio i na sabahskom sunnetu kojeg je inače klanjao veoma kratko; podnevski sunnet je klanjao duplo duže od ikindijskog s tim da bi prva dva rekata (i kod podne i kod ikindije) klanjao duplo duže od druga dva (prva dva rekata kod podne po 30-ak ajeta a prva dva rekata kod ikindije po 15-ak); kod farzova je prvi rekat klanjao duže od drugog;

- na vitr namazu Poslanik (s.a.v.s.) je uobičavao učiti sure Al-A'laa na prvom, Kafirun na drugom i Ihlas na trećem rekatu (nekada dodajući zadnjem rekatu sureta Falaq i Nas). Poslanik (s.a.v.s.) je činio kunut na svih pet dnevnih namaza ali samo u slučaju kada bi molio za ljude ili protiv ljudi i to na sljedeći način: Nakon dizanja sa ruku'a poslije zadnjeg rekata, podigao bi ruke i naglas proučio dovu a džematlije bi rekle Amin, poslije toga bi rekao Allahu Akbar i učinio sedždu. Učiti kunut u vitru nije obaveza ali kada se uči onda se uči prije ruku'a;

- kada se osoba prilikom učenja Kur'ana u namazu zbuni, treba proučiti euzubille te malo pljucnuti na lijevu stranu tri puta jer će time otjerati šejtana koji je to prouzrokovao;

- ruku' treba činiti na sledeći način: dlanove čvrsto postaviti na koljena, prste raširiti, laktove odvojiti od strana, leđa ispružiti i poravnjati (ispraviti kičmu), glavu niti spustiti niti dignuti, ne skupljati se, biti smiren; u ovom položaju treba ostati dok se zglobovi ne umire i ne opuste;

- na stojanju poslije ruku'a treba biti smiren i ispravljne kičme;

- sedžda se čini na slijedeći način: dlanove/šake (poravnate sa ramenima) ispružiti na zemlji, prste skupiti i okrenuti prema kibli (i nožni prste treba oktenuti prema kibli), čelo, nos, dlanove, koljena i nožne prste čvrsto postaviti na zemlju, pete sastaviti, stopala držati uspravno, podlaktice odvojiti od zemlje i od strana, kičmu ispraviti, biti opušten;

- ruku', stojanje poslije ruku'a, sedžda i sjedenje između dvije sedžde treba da budu približno iste dužine;

- na sjednici treba: šake postaviti na bedra/koljena (lijevu ispružiti a desnu stisnuti tako što ćemo palac postaviti na srednji prst a kažiprst uperiti prema kibli i pomjerati ga), pogled uperiti u kažiprst, desni lakat postaviti na bedro;

- na svakoj sjednici treba: "u sebi" proučiti ettehijjatu ali umjesto riječi es-selamu 'alejke ejjuhe-n-nebijju treba reći es-selamu 'ale-n-nebijji, proučiti salavate na Poslanika (s.a.v.s.), te proučiti neku dovu. Prije dove na zadnjoj sjednici također treba proučiti slijedeće: Allahumme inni euzubike min azabi dzehenneme, ve min azabi kabri, ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati, ve min seri-l-mesihu-d-dedzali;

- na drugoj sjednici treba sjediti na slijedeći način: spustiti na zemlju gornji dio lijevog stegna, obadva stopala postaviti na desnu stranu tako što će lijevo stopalo biti ispod desne podkoljenice dok će desno stopalo biti uspravno, lijevom šakom pokriti lijevo koljeno jako se na njega oslanjajući. Na namazima koji se sastoje samo od dva rekata treba sjediti kao i na prvoj sjednici;

- za vrijeme putovanja dobrovoljne namaze i vitr treba klanjati na/u prevoznom sredstvu (sjedeći) bez obzira u kojem smo smjeru okrenuti. Inače, namaz treba klanjati u stojećem položaju i okrenuvši se prema kibli; 

Napomena II:
 
Sve navedeno u opisu Poslanikovog (s.a.v.s) namaza važi i za muškarce i za žene! 

Sve predhodno iznesene činjenice su, u knjizi spomenutoj na početku ovog teksta, potkrijepljene vjerodostojnim hadisima i analizirane uz navode citata iz korištene literature (radi se o 160 djela vodećih 'alima svih vremena: Ibn Kesir, Buhari, Muslim, Ebu Davud, Ahmed ibn Hambel, Malik inb Enes, Ibn Huzame, Ibn Arebi, Ibn Hadzr, Sujuti, Ibn Nuajm El-Misri, Ibn Hazm, Subki...). 

 
Šejh Muhammed Nasir-ud-Din El-Albani, 1997. god.


* Šejh Albani je preselio na ahiret u poslijepodnevnim časovima u subotu 22. Džemadi Ahirah 1420. hidžretske godine (10/2/1999). (op. redakcije)

Subhaneke: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TE'ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE

Euzubillah: E'UZU BILLAHI MINE ŠŠEJTANI RRADŽIM

Bismillah: BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

Fatiha: ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN ERRAHMANI RRAHIM MALIKI JEVMI DDIN IJJAKE NA'BUDU VE IJJAKE NESTE'IN IHDINESSIRATAL MUSTEKIM SIRATALLEZINE EN'AMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALLIN

Ruku': Ruku' je naklon koji se čini savijanjem tijela u visini struka.

** Ovdje imati na umu da je Poslanik s.a.w.s. bio imam, te da je ono što se od njegovog glasnog učenja čulo prvo bilo Elhamdulillahi rabbil 'alemin..., što ne znači da on prije ovoga 'u sebi' nije proučio euzubillu i bismillu.

Sutra: Funkciju sutre može vršiti neki objekat (npr. torba, štap, stolica...) koji se postavi ispred osobe koja klanja.

Ettehijjatu: ETTEHIJATU LILLAHI VE SSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU 'ALEJKE EJJUHENNEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU 'ALEJNA VE 'ALA IBADILLAHI SSALIHIN EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU

Salavati: ALLAHUMME SALLI' ALA MUHAMMEDIN VE' ALA ALI MUHEMMED KEMA SALLEJTE' ALA IBRAHIME VE'ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID ALLAHUMME BARIK' ALA MUHAMMEDIN VE' ALA ALI MUHEMMED KEMA BAREKTE' ALA IBRAHIME VE'ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID